Dörrar - Allt du behöver veta om Dörrar


Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar är dörrar, ofta ytterdörrar, som är motståndskraftiga mot inbrott men även mot brand och brandgaser. En säkerhetsdörr dämpar också ljud, buller och värme mycket bra.

I Sverige finns det regler som reglerar vilken typ av säkerhetsdörr eller branddörr som det ska finnas i lägenheter i flerfamiljshus. För lägenheter, både hyresrättslägenheter eller bostadsrättslägenheter, som nyproduceras eller om lägenheter byter dörr ska en säkerhetsdörr men minst en brandklass EI30 användas. Denna säkerhetsdörr kan motstå brand i minst 30 minuter. Mer om Boverkets byggregler finner du i Boverkets Byggregler, BBR.

Många bostadsrättsföreningar bestämmer vilka lägenhetsdörrar som skall användas.

Säkerhetsklasser för säkerhetsdörrar

En säkerhetsdörr klassas efter hur motståndskraftig den är mot inbrott. Det finns sex olika säkerhetsklasser för säkerhetsdörrar där den högsta säkerhetsklassen står emot en vinkelslip med 230 mm klinga i 40 minuter.

Säkerhetsdörrarna har också olika brandklassning och ljuddämpningsnivåer och mer om detta kan du läsa på www.säkerhetsdörrar.eu.

  • Inbrottsförsök
  • Isolering mot brandgaser
  • Isolering mot värmespridning
  • Brandspridning
  • Isolering av ljud
  • Hållfasthetstest

Säkerhetsdörrar med bra kvalité kan fås från omkring 15.000 kr monterat och klart.Säkerhetsdörr ger lägre försäkringspremien

Många försäkringsbolag ger rabatthemförsäkringspremien ifall bostaden har en säkerhetsdörr. Denna rabatt varierar mellan försäkringsbolagen man kan vara 3% hos vissa försäkringsbolag.

Mer finns att läsa om säkerhetsdörrar på denna länk.