Dörrar - Allt du behöver veta om Dörrar


Slagdörrar

Slagdörrar

Den vanligaste dörren är den så kallade slagdörren som består av ett dörrblad om är infäst vid ena långsidan vilken dörren roterar runt. En slagdörr stängs genom att dörren trycks mot en dörrkarm och skapar endast en mycket liten glipa mellan dörrbladet och dörrkarmen. Denna lilla glipa täpps ingen fullständigt av en tätningslist.

Det finns även slagdörrar som går att öppnas på båda hållen men då kallas de ofta salongsdörr.

Stängning av slagdörren

En slagdörr ha en distinkt position och mothåll när den är stängd vilket underlättar fjädrande eller automatisk stängning av slagdörren. De flesta slagdörrar är försedda med handtag på båda sidorna av dörren.Låsbara slagdörrar

Slagdörr

På en slagdörr är det mycket enkelt att montera lås. Detta lås kan antingen vara integrerat i dörrbladet eller ännu enklare en tapp som träs in och låser dörren mot karmen. Det finns även slagdörrar där man lägger en bom på insidan av dörren som går horisontellt över hela dörren.

Storlek på slagdörrar

En slagdörr kan inte vara hur stor som helst eftersom det blir kraftiga moment i upphängningen och dörren behöver vara tjockare ju större den är. En stor slagdörr innebär också att det krävs mycket utrymme för att dörren ska få plats när den svängs upp.

Ett mått som sällan överskrids för slagdörrar är 150 cm och då till garageportar. Till husdörrar används sällan större än 110 cm stora slagdörrar.