Dörrar - Allt du behöver veta om Dörrar
Dörrar

Dörrar

Dörrar har nyttjats ända sedan människan bodde i grottor. En dörrar är en rörlig anordning som används för stänga till eller tillsluta en ingång eller passage mellan två utrymmen. De första dörrarna bestod av ris och buskar och hade som syfte att stänga ute djur och vind.

Det finns dokumenterat att trädörrar, liknande den dörren vi använder oss av, fanns redan under faraonernas tid i Egypten men troligtvis är användandet av dörrarna äldre än så. Dörrar och fönster kan ibland te sig ganska lika men en dörr, kan till skillnad från ett fönster, alltid öppnas och dörren är också är avsedda att låta människor, djur, fordon eller varor passera genom dörröppningen.

Alla moderna dörrar har någon form av upphängning som gör att dörren roteras eller skjuts lätt mellan öppet och stängt läge. På senare tid ställs det också krav på att dörrarna ska ha god värmeisolering och stänga ute ljud och vissa dörrar ska också ha god motståndskraft mot brand eller inbrottsförsök, så kallade säkerhetsdörr.

Eftertraktad funktion och användningsområd för dörrar varierar kraftigt och därför har flera olika kategorier dörrar definierats.Olika typer av dörrar

Det finns väldigt många olika dörrar och respektive dörrs syfte och funktion kan varierar.

 • Ytterdörrar - Används som gräns mellan bostad och företag gentemot omgivningen. En ytterdörr är nästan alltid försedd med lås.
 • Innerdörrar - Denna dörr används primärt för att begränsa insynen till ett rum i t.ex. bostaden.
 • Dörrar med glasparti - Både inner- och ytterdörrar han förses med glaspartier för att antingen möjliggöra insyn eller öka ljusinsläppet. Ofta är glaspartiet i dörren då lika stort som omgivande fönster för att estetiskt passa in korrekt.
 • Skjutdörrar - Öppnas genom att dörren skjuts, antingen in i väggen eller längs väggen. En skjutdörr skapar en del extra utrymme efterdom denna tya av dörr inte behöver öppnas in i ett rum.
 • Altandörrar - En altandörr har ofta stora glaspartier som ger gott ljusinsläpp.
 • Glasdörrar - En glassdörr är tillverkad helt i glas men ibland har en list av metall runt dörren.
 • Vikdörrar - Denna dörr viks ofta på mitten eller ibland på flera ställen. Dörren är ovanlig och används främst där det är mycket ont om plats som t.ex. på flygplan.
 • Roterdörrar - Denna dörr kan även kallas vändkors eller karuselldörr och används ofta på varuhus eller i hos företag när många personer ska passera. Roterdörren kan också smidig och det är önskvärt att begränsa tillgången till lokalerna eftersom den kan förses med kodlås och endast tillåta att en person åt gången kan passera dörren.
 • Lyftdörrar - En lyftdörr är en typ av dörr som öppnas genom att man drar dörren uppåt och den går i en skena upp i taket. Denna typ av dörrar kan vara av jalusityp och kan även kallas takskjutsport om dörren är stor.
 • Branddörrar - Branddörren kan stå i mot fullt utvecklade bränder under lång tid och är ofta någon form av säkerhetsdörr samtidigt.
 • Säkerhetsdörrar - Säkerhetsdörrar har blivit allt med vanligt och de står inte bara mot inbrott men har mycket god ljudisoleringsförmåga och ofta någon form av brandskydd.
 • Bastudörrar - Är tillverkade av trä eller glas och används för att hålla kvar mycket hög värme i bastun. EN bastudörr ska aldrig ha något lås eller någon typ av låsanordning på handtaget utan ska kunna tryckas upp mycket enkelt.
 • Lägenhetsdörrar - En lägenhetsdörr måste passa i utseende med övriga dörrar i huset och i hyreshus är det endast hyresvärden som får ta beslut om att byta ut dörren till lägenheten.
 • Svängdörrar - Kallas även saloondörr eller pendeldörr. Denna dörr är tudelad och går att öppna både innåt och utåt. Fördelen med dessa dörrar är att de bara är att gå emot dem så trycks det upp och används mycket på restaurager mellan kök och matsal.
 • Slagdörrar - Slagdörr är benämningen på de dörrar som är upphängda i gångjärn på ena sidan. Nästan alla dörrar i hem och på företag är slagdörrar.
 • Balkongdörrar - Är en dörr som går mellan bostaden och balkongen. Balkongdörren har alltid ett glasparti för att öka ljusinsläppet samt förbättra utsikten.
 • Förrådsdörrar - Är en dörr som används i förråd. Förrådsdörrarna kan varier väldigt mycket i robusthet, täthet och utseende beroende på vid vilket förråd de finns.
 • Garagedörrar - En garagedörr är en dörr avsedd för passage för människor eller ev. cyklar till garaget. Om dörren går att använda för bilpassage kallas dörren då port.
 • Saloondörrar -
 • Ståldörrar -
 • Tunnelbanedörrar -
 • Bussdörrar -
 • Bildörrar -
 • Flygplansdörrar -
 • Utrymningsdörrar -

Dörrens signalvärde

Dörrar

Dörren har länge används för att signalera någonting och är det första en besökare möts av. Vissa dörrar ska se skrämmande ut och har många vassa metallytor och ser massiva och svårforcerade ut medans andra dörrar ger ett varmt och inbjudande intryck. Därför är det viktigt att fundera på vilket signal ni vill kommunicera med omgivningen när ni skaffar en ny dörr.

Ordet dörr används också ofta i bildligt språk, i citat, i ordspråk som att hålla dörren öppen eller rättegången fördes inför lyckta dörrar. Dörrar som sitter på skåp brukar kallas för luckor och en större dörr benämns vanligtvis port.

Dörrens delar

En dörr består av flera olika delar och själva dörren kallas på fackspråk dörrblad. Runt dörren sitter dörrens karm och längs ned vid golvet finns dörrtröskeln.

De flesta dörrar har också ett dörrhandtag på båda sidor som gör att dörren dels kan hållas i stängt läge men även enkelt går att öppna. Många dörrar har också någon form av låsanordning som ofta består av en integrerad låscylinder.

Lås på dörrar

Det finns många olika former av lås på dörrar. Det vanligaste är fortfarande att låsen på dörrarna öppnas med en vanlig nyckel men alternativa sätt att låsa upp dörrar har börjat komma fram.

Kortlås innebär att ett kort har en identifieringskod som är kopplad till ett centralt passersystem och om kortets identifieringskod har accessrättighet för att passera dörren öppnas den. Denna form av lås och nyckel används ofta på hotellrum eftersom det gör att ett rum enkelt kan få en ny nyckel och att gamla nycklar inte fungerar längre när nya hotellgäster kommer. Dessa nycklar är dessutom mycket billiga att framställa.

Radiolås fungerar på så sätt att en kodad och ofta unik radiosignal skickas ut varje gång du vill öppna en dörr och dörren öppnas endast om denna signal inte används tidigare och finns i listan över godkända signaler. Det stora användningsområdet för denna typ av lås är i bildörrar eller automatiska garageportar. För att billåset ska vara godkänt av försäkringsbolagen får inte en kod upprepas utan nya koder ska genereras varje gång bilen öppnas.

Biometriska lås i dörrar är än så länge ganska ovanligt men oftast används fingeravtryck. Den biometriska tekniken är svår och om någon lyckas förfalska din biometriska kod, t.ex. skapa ett konstgjort fingeravtryck, kommer du inte kunna byta nyckel.

Vanligaste modellerna av dörrar

Dörrar

Oavsett vad en dörr ska användas till så finns det många typer och modeller på dörrar. Några av alla dessa varianter på dörrar är:

 • Slagdörrar är den vanligaste typen av dörr.
 • Vikdörrar
 • Skjutdörrar tar lite plats och orsakar få olyckor.
 • Rotationsdörrar
 • Svängdörrar är en vanlig dörr mellan köket och restaurangens serveringsavdelning.
 • Lyftdörrar
 • Inåtgående dörrar
 • Utåtgående dörrar